Rehabiliteringen tar utgangspunkt i en tverrfaglig kartlegging av legespesialist, fysioterapeut og psykolog ved behov. Sammen med pasientrapporteringsskjemaer, som du fyller ut før oppstart, danner kartleggingen grunnlaget  for din rehabiliteringsplan.

Rehabiliteringen består av tilpasset fysisk trening, undervisning og samtaler som foregår både individuelt og i gruppe.


Tilbudet
  • Gruppe 7-11 uker eller
  • Individuelt i 8 uker
  • Oppmøte 2-3 ganger i uken på dagtid
  • Oppfølging av tverrfaglig team bestående av lege og fysioterapeut, psykolog og ernæringsrådgiver ved behov
  • Individuelle samtaler med primærkontakt med fokus på individuelle mål