Dette rehabiliteringstilbudet passer for deg som

  • er over 18 år
  • har langvarige smerter som f.eks nakke- og ryggsmerter
  • har sammensatte plager som påviker livskvalitet og arbeidsevne
  • har behov for tverrfaglig rehabilitering i spesialisthelsetjenesten