Ved avslutning vil du få tilsendt kartleggingsskjema som vi ber deg fylle ut. På den måten kan vi evaluere vårt rehabiliteringstilbud.   

Det utarbeides en tverrfaglig epikrise som sendes henviser og deg. Den inneholder konklusjon og plan for veien videre.