Det blir lagt vekt på at du er den viktigste aktøren i din rehabilitering. Din funksjon i hverdagen danner grunnlaget for mål du setter deg sammen med oss. 

Mål

  • Øke kunnskap og forståelse om din situasjon  
  • Bedret fysisk funksjon
  • Bedret mental helse 
  • Økt livskvalitet med utgangspunkt i dine verdier  
  • Økt deltakelse i arbeid og utdanning 
  • Utvikle en realistisk plan for veien videre