I rehabiliteringen blir pasientene introdusert og veiledet i gradert trening, aktivitetstilpassing og bevisstgjøring av energibruk gjennom døgnet. Du introduseres til avspenning, pusteteknikker, Mediyoga og mindfulness for å bedre kvalitetshvile og kroppens toleranse for hverdagens utfordringer.  Rehabiliteringen inneholder undervisning med kognitive terapi, ACT og livstyrketrening.

Rehabiliteringen innebærer egeninnsats med hjemmeoppgaver tilpasset deg. (F.eks. øve deg på rolig oppmerksomhetsøvelse eller mediyoga øvelse.)