Dette rehabiliteringstilbudet passer for deg som har fått diagnosen CFS/ME og har behov for tverrfaglig rehabilitering i spesialisthelsetjenesten  Du bør ha toleranse til å delta 2-3 dager pr. uke, fysisk og/eller digitalt.