Det utarbeides en tverrfaglig epikrise som sendes henviser og deg. Den inneholder konklusjon og plan for veien videre.