Det blir lagt vekt på at du er den viktigste aktøren i din rehabilitering. Din funksjon i hverdagen danner grunnlaget for målene du setter deg. 

Målet med tverrfaglig karlegging og vurdering
  • Økt kunnskap om og forståelse for din situasjon
  • Utvikle en realistisk plan for veien videre
  • Avdekke behov for videre oppfølgingen i primær- eller spesialisthelsetjenesten