• Tverrfaglig kartlegging starter med at du får tilsendt kartleggingsskjemaer på SMS som vi ber deg fylle ut. Det er viktig at du fyller ut skjemaene før første time.
  • Du får innkalling til kartlegging hos legespesialist, fysioterapeut og eventuelt psykolog.
  • Kartleggingen foregår over en periode på 1-2 uker.
  • Funn og dine målsetninger vil legge grunnlag for videre føringer som sammenfattes i en epikrise.
  • Epikrisen blir sendt til deg og henviser.