Dette rehabiliteringstilbudet passer for deg som

  • er over 18 år 
  • for deg som har langvarige muskel og bløtdelssmerter 
  • som har behov for en tverrfaglig kartlegging som skal ende i en konklusjon og føringer for videre oppfølgning.