Vi har nådd vår maksgrense i 2023. 

Nye pasienter blir satt på vent og kan starte opp i januar 2024.