32 uker 

(Fullt i 2024, nye plasser ledig fra januar 2025)