Det utarbeides en tverrfaglig epikrise som sendes henviser og deg. Den inneholder konklusjon og plan for veien videre.

I noen tilfeller vil det være aktuelt med noe oppfølging i etterkant av de 4 ukene med rehabilitering. Vi har anledning til digital oppfølging i inntil 6 mnd.