Målet med arbeidsrettet rehabilitering er at du skal få hjelp til å mestre din helsetilstand, styrke din arbeidsevne og øke dine muligheter for deltakelse i arbeidslivet. Det vil være et særlig fokus på ressurser og hindringer knyttet til deltakelse i arbeidslivet.