Rehabiliteringen tar utgangspunkt i en tverrfaglig kartlegging av legespesialist, arbeidsveileder, fysioterapeut og psykolog ved behov. Kartleggingen danner grunnlaget  for dine mål og din rehabiliteringsplan.

Rehabiliteringen består av tilpasset fysisk trening, undervisning og samtaler som foregår både individuelt og i gruppe.


Tilbudet
  • 4 uker
  • 3-4 ganger i uken a`1,5-3 timer
  • Individuelt eller gruppe
  • Fysisk og/eller digital oppfølging av vårt tverrfaglig team 
  • Samhandling med arbeidsgiver og/eller Nav
  • Oppfølging digitalt i 6 mnd (v/behov)