• Personer i yrkesaktiv alder som av helsemessige årsaker ikke har kommet inn i arbeidslivet, står i fare for å bli sykmeldt eller mottar AAP
  • Tilbudet er diagnoseuavhengig 
  • Passer for deg som har mål om å komme helt eller delvis tilbake i arbeid