• Økt mestring og livskvalitet i hverdagen  

  • Bedre eller vedlikeholde din fysiske, psykiske, kognitive og sosiale funksjon 

  • Forsinke sykdomsprogresjon