Du kan bli henvist til oss direkte fra sykehus, fra fastlege eller avtale spesialist. Henvisning fra sykehus (dersom du har vært innlagt) kan sendes oss direkte.  Henvisning fra fastlege, sykehuspoliklinikk og privatpraktiserende avtalespesialister skal sendes elektronisk til: 

  • Helse Sør-Øst: Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF for vurdering. 

Når henvisningen din er vurdert vil du motta innkallingsbrev med dato og klokkeslett for oppstart av rehabiliteringen.