Sammen med deg planlegger vi tiden etter rehabiliteringsoppholdet. Vi kartlegger dine behov for videre oppfølging i hjemmet, i kommunen og på arbeidsplassen ved behov. Ved avreise utarbeides en tverrfaglig sluttrapport som sendes henvisende instans og fastlege. Dersom det er behov for individuell plan (IP) vil vi varsle kommunens koordinerende enhet for habilitering for videre oppfølging