• Økt mestring og livskvalitet i hverdagen  

  • Bedre din fysiske, psykiske, kognitive og sosiale funksjon