Til deg som har hatt en blodpropp i hjernen eller hjerneblødning (hjerneslag). Traumatisk hodeskade, eller sliter med senfølger etter lettere hodeskade som hjernerystelse/postcommotio syndrom.