Du kan bli henvist til oss direkte fra sykehus, fra fastlege eller andre med henvisningsrett. 

  • Henvisning fra sykehus (dersom du har vært innlagt) kan sendes oss direkte. 
  • Henvisning fra fastlege, sykehuspoliklinikk og andre med henvisningsrett skal sendes elektronisk til: Helse Sør-Øst: Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF for vurdering. Dersom du lurer på hva som skal med i henvisningen til Regional Koordinerende Enhet, kan du se en informasjonsfilm her: Informasjonsfilm om henvisning fra RKE - Sunnaas sykehus

Når du har fått rett til rehabilitering, og henvisningen din er vurdert hos oss, vil du motta innkallingsbrev med dato og klokkeslett for oppstart av rehabiliteringen.