• Økt mestring og livskvalitet i hverdagen  

  • Bedre eller vedlikeholde din fysiske, psykiske, kognitive og sosiale funksjon 

  • Kunne gå med en benprotese 

  •  Kunne gå optimalt med protese med/uten hjelpemidler.  

  • Bli mest mulig selvstendig i ADL funksjon.   

  • Generelt øke styrke og utholdenhet.