Rehabiliteringen starter med at du får tilsendt en SMS med noen kartleggingsskjemaer som vi ber deg fylle ut. Denne kartleggingen vil legge grunnlaget for din rehabiliteringsplan hvor individuelt målsettingsarbeid og veiledning er i fokus. 

Hos oss blir du møtt av et tverrfaglig team. Teamet består av legespesialist, fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier. Ernæringsrådgiver, logoped, idrettspedag og sosionom kobles inn ved behov.