• Økt kunnskap og forståelse om din situasjon
  • Tilegnet erfaring og verktøy for gjennomføring av endringsprosesser
  • Bedret funksjon og livskvalitet
  • Motivasjon til videre yrkesaktivitet/ utdanning.