Arbeidsrettet rehabilitering passer for deg som er sykemeldt og/eller har fått arbeidsevnene din nedsatt slik at du hindres i å skaffe deg eller beholde inntekten din. Det passer også for deg som har tiltak og/eller ønsker  å styrke arbeidsevnen din.

Dette tilbudet er helt uavhengig av diagnose. Vi har fokus på hvordan du kan beholde eller delta i arbeid, samt styrke din arbeidsfunksjon og kartlegge, vurdere og komme med anbefalinger basert på dine behov.

Hvis du allerede har et arbeidsforhold, men er sykemeldt, kan rehabiliteringen foregå i tilknytning til jobben din.