Oppholdet ditt starter med en tverrfaglig funksjonsvurdering. Videre utarbeides det en rehabiliteringsplan med dine mål og aktuelle tiltak. Det er viktig at du er motivert og deltar aktivt i utarbeidelse av planen for at du skal kunne jobbe mot dine mål. Denne planen kan i samarbeid med deg evalueres og justeres underveis.