Et rehabiliteringsopphold vil bestå av mange ulike elementer der trening,  veiledning, opplæring og egentrening er det viktigste.

Det blir lagt vekt på at du er den viktigste aktøren i din rehabilitering, og at din funksjon i hverdagen danner grunnlaget.

Alle mål settes derfor av deg sammen med oss.