Det er viktig for oss å ha god informasjon  om deg for å kunne hjelpe deg best mulig.  Ankomstdagen vil du motta en SMS med noen kartleggingsskjemaer som vi ber deg fylle ut. Dine svar vil legge grunnlaget for din rehabiliteringsplan. For å logge på kartleggingsportalen benytter du sikker pålogging med BankId.