Du får frikort uten å søke om det. Det kommer automatisk etter at egenandelstaket er nådd. Har du betalt for mye blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.

Egenandel for 2024 per dag/døgn i rehabiliteringsinstitusjon er 163 kr. Egenandelstaket for 2023 er 3.165 kr.

Se frikort og egenandeler på Helsenorge - Helsenorge  eller ring 800Helse (800 43 573) hvis du har spørsmål om frikortordningen eller hva som er nytt.