• Oppdatert medisinliste og de medisinene du bruker til daglig
  • Klær og sko for trening/aktiviteter innendørs og utendørs tilpasset årstiden
  • Ganghjelpemidler og/eller andre hjelpemidler
  • Eventuelt oppdatert medisinsk informasjon (epikriser, Rtg/MR svar, fysio/ergo/logopedrapporter)