• Å øke din kunnskap og forståelse om din situasjon  

  • Mestre psykiske og sosiale utfordringer som kan følge med tinnitus  

  • Du tilegner deg erfaring og verktøy for å gjennomføre endringsprosesser   

  • Bedre funksjon og livskvalitet ut fra ditt ståsted  

  • Motivasjon til videre yrkesaktivitet eller utdanning dersom det er aktuelt