Tilbudet passer for deg med tinnitus som er selvhjulpen og kan følge undervisninger og fysisk aktivitet i gruppe.