Pasienter kan henvises fra fastlege, sykehusavdeling eller avtalespesialister. Søknad om rehabilitering sendes til Regional Vurderingsenhet HMN (RVE). 

Alle pasienter mottar digitale kartleggingsskjemaer som skal fylles ut før oppstart.