Mot slutten av rehabiliteringsoppholdet skal du og dine behandlere ha utformet en individuell rehabiliteringsplan for veien videre. Der det er aktuelt vil pårørende, eller annet støtteapparat i primærhelsetjenesten involveres i planen videre.