Det som bestemmer retningen på din rehabiliteringsprosess, er det som er viktig for deg og det du ønsker å oppnå. Dette kreves at du er en aktiv deltaker i din egen rehabiliteringsprosess.  Sammen med deg vil vi lage et program slik at det passer for deg og din livssituasjon. 
 
I forkant av rehabiliteringsprogrammet vil du motta en digital kartleggingspakke vie Checkware. Hensikten med kartlegginspakken er at vi skal bli bedre kjent med din situasjon, og at du allerede før innkomsten kan gjøre deg opp noen tanker om hva du ønsker å få mest ut av rehabiliteringen. Når du kommer til oss i Unicare blir du møtt av lege og fysioterapeut. Annet personell fra det tverrfaglige teamet kobles på ved behov. Vi begynner oppholdet med å gjennomføre en aktivitetskartlegging der vi sammen lager en plan for deg og din behandling. Denne planen arbeider vi kontinuerlig med gjennom hele behandlingen. 

Forløpet har gruppesamlinger to dager i uken, inkludert individuell oppfølging underveis. Hovedfokuset ved de første dagene er å bli bedre kjent med din situasjon, og at du skal bli kjent med de andre gruppedaltakerne. Du vil videre bli kjent med verktøy og mestringsstrategier som du kan ta med deg inn i hverdagslivet. Fokuset vil ligge på aktivitetsregulering, avspenningsteknikker, smerteundervisning og tilrettelagt bevegelse. Mot slutten av rehabiliteringen blir fokuset dreid i retning av din vei videre. Etter avslutningssamtale vil epikrisen bli ferdigstilt, i tillegg til at du får en digital sluttkartlegging.