• Økt kunnskap og forståelse om din situasjon 
  • Erfaringer og verktøy for å gjennomføre endringsprosesser i din hverdag. Behandlingen tar for seg smerteundervisning, aktivitetstilpasning, avspenning, en biopsykososial tilnærming til sykdomsbildet, gruppe og individuell oppfølging med for eksempel kognitiv atferdsterapi. 
  • Bedret funksjon og livskvalitet
  • Motivasjon til videre yrkesaktivitet/ utdanning 
  • Utvikle en bærekraftig plan for veien videre