De som blir henvist på tilbudet har ofte hatt plager fra nakke, skulder, og/eller rygg i en lengre periode. Som oftest er det gjort en utredning før tilbudet, noe som også anbefales før rehabilitering er aktuelt. Du kan være i fullt arbeid, men du kan også ha vært ute av arbeidslivet i en lengre periode.