Pasientens henvises til Unicare Coperio sitt rehabiliteringstilbud via tverrfaglig rygg/nakke/skulder poliklinikk ved St.Olavs  

Du vil få en individuell inntakssamtale med lege og fysioterapeut før oppstart av selve gruppetilbudet. Alle får også en individuell avslutningstime med fysioterapeut. Noen har behov for ekstra individuell oppfølging og dette avtales med din primærbehandler underveis i forløpet. Andre faggrupper som ergoterapeut, sykepleier og psykolog kobles på ved behov. Rehabiliteringen foregår på dagtid  

Vi har kontinuerlig inntak av grupper.