Betalingen for vårt polikliniske tilbud følger offentlige egenandeler og går inn under frikortordningen. Du skal maks betale to egenandeler per forløp.