Pasienten som er utredet og diagnostisert med lymfødem og som har gjennomført lokale tiltak kan henvises til oss. Pasientene som henvises bør ha redusert funksjon i aktiviteter i dagliglivet (ADL), ha redusert livsutfoldelse eller stå i fare for å falle ut av arbeidslivet eller utdanningsforløp.

Pasienter med lang reisevei og utfordringer med å møte til alle gruppetimer vil Unicare Coperio kunne tilrettelegge for kartlegging og oppfølging digitalt.