Før oppholdets slutt utarbeider vi, i samråd med deg, en plan for veien videre – denne forankres i en rehabiliteringsplan. Det utarbeides en epikrise som sendes til henvisende instans/fastlege.