Oppholdet starter med en tverrfaglig kartlegging hos legespesialist og fysioterapeut. Deretter utarbeides en rehabiliteringsplan med mål og tiltak, som evalueres og justeres fortløpende. Rehabiliteringen består av samtaler, fysisk aktivitet, undervisning, erfaringsutveksling og refleksjon.  En primærkontakt følger deg under oppholdet. 

Du vil bli ivaretatt av vårt tverrfaglig team bestående av legespesialist, fysioterapeut, psykolog, sykepleier, ergoterapeut og klinisk ernæringsfysiolog.