Første ledige gruppe starter: 30. april 2024 

Individuelle oppstartsamtaler gjennomføres før gruppeoppstart

Ventetid sist oppdatert: 11. april