Rehabiliteringsprogrammet:

Det som bestemmer retningen på din rehabiliteringsprosess, er det som er viktig for deg og det du ønsker å oppnå. Det er derfor ønskelig at du er motivert til å være en aktiv deltaker i din egen rehabiliteringsprosess.  Sammen med deg vil vi lage et program slik at det passer for deg og din livssituasjon. Det kan for eksempel være tilpasninger i forbindelse med skolegang eller totalsituasjonen din.

Når du kommer til oss i Unicare blir du møtt av et tverrfaglig team bestående av blant annet legespesialister, psykolog og fysioterapeut. Du får tildelt en primærkontakt som vil følge deg gjennom hele rehabiliteringsforløpet. Vi begynner oppholdet med å gjennomføre en aktivitetskartlegging der vi lager en plan for deg og din behandling. Denne planen arbeider vi kontinuerlig med gjennom hele behandlingen.

Rehabiliteringstilbudet vårt for langvarig muskel- og skjelettsmerter er et gruppetilbud med individuelle tilpasninger. Tilbudet inneholder blant annet gruppeterapi, fysisk aktivitet med intensitet tilpasset deg, samtaler og undervisning. Du vil også bli kjent med ulike former for oppmerksomhetstrening og aktiviteter tilpasset din sykdomssituasjon og interesse. Vi jobber helhetlig i et biopsykososialt perspektiv underveis i hele forløpet.

Uke 1 og 2:

Gruppevise samlinger tre dager i uken. I gruppene vil du møte dine gruppeveiledere og én av disse vil være din primærkontakt underveis i rehabiliteringen. Hovedfokuset de første to ukene er å bli bedre kjent med gruppemedlemmene og introduksjon til rehabiliteringsprogrammet.

Uke 3-10: Andre fase

Gruppevise samlinger to dager i uken. I denne perioden vil du bli kjent med verktøy og mestringsstrategier som du kan ta med deg inn i hverdagslivet. Fokuset vil ligge på aktivitetsregulering, avspenningsteknikker, smerteundervisning og tilrettelagt bevegelse. I perioden vil det også bli gjennomført en midtveissamtale med din primærkontakt.

Uke 11-13: Tredje fase

Gruppevise samlinger én dag i uken. Fokuset i denne perioden vil være repetisjon av rehabiliteringsprogrammet, mer fokus på veien videre og forankring i den enkeltes hverdag. I løpet av perioden vil det gjennomføres sluttsamtale, og epikrisen utformes. Alle pasienter vil også få utsendt en avreisekartlegging digitalt via Checkware.