• Økt kunnskap og forståelse om din situasjon og dine plager
  • Erfaringer og verktøy for å gjennomføre endringsprosesser i din hverdag. Behandlingen tar for seg smerteundervisning, aktivitetstilpasning, avspenning, en biopsykososial tilnærming til sykdomsbildet, gruppe og individuell oppfølging med for eksempel kognitiv atferdsterapi.
  • Bedret funksjon og livskvalitet
  • Økt mestring for å øke funksjon i hverdagslige gjøremål, eller innen yrkesaktivitet og/eller utdanning