Pasienten henvises til Unicare Coperio sitt rehabiliteringstilbud via instans med henvisningsrett. Dette kan være fastlege, sykeshusavdeling, eller avtalespesialister. Søknad om rehabilitering sendes til Regional Vurderingsenhet HMN (RVE).

Inntakssamtaler og vurdering av tilstand skjer før gruppeoppholdene starter. Her vil det vurderes rehabiliteringspotensial og veien videre for den enkelte pasient. Før innkomstsamtalen gjennomføres vil alle pasienten motta en digital kartleggingspakke via Checkware.

Inntak av nye grupper skjer ca. hver sjette uke.