Det utarbeides en tverrfaglig epikrise som sendes henviser og deg. Den inneholder konklusjon og plan for tiltak og samhandling med aktuelle helseaktører og/eller NAV