• Du får en tydelig og forankret plan for rehabiliteringsprosessen videre
  • Kartleggingsoppholdet skal danne et grunnlag for hvilket behandlingsnivå rehabiliteringen skal foregå
  • Du danner deg erfaringer og kompetanse om din situasjon