Tilbudet passer for deg som er over 18 år og som har behov for en tverrfaglig, spesialisert kartlegging av din helse knyttet til diagnosene CFS/ME og muskel- og bløtdelssmerter. Den tverrfaglige kartleggingen avsluttes med en epikrise med  konklusjon og føringer for videre oppfølgning.