Ved avslutning vil du på nytt få tilsendt kartleggingsskjemaer. På den måten kan vi evaluere vårt rehabiliteringstilbud.  Sammen med deg planlegger vi tiden etter rehabiliteringsoppholdet.   Det utarbeides en tverrfaglig epikrise med konkrete føringer for videre oppfølging hjemme, på jobb og i kommunen .